Alumninätverket

Alla deltagare i Female Leader Engineer erbjuds medlemskap i alumninätverket. Nätverket består av kvinnliga civilingenjörer som deltagit i den tidigare utmärkelsen FFLA (2003 – 2013) eller i Female Leader Engineer (2014 och framåt). Alumninätverket träffas minst en gång om året. Utöver detta anordnas spontana mindre träffar med varje årgång.

Nätverk är viktigt inom arbetslivet. Studier har visat att många jobb förmedlas med hjälp av kontakter. Nätverk är också bra för att kunna bolla frågor där man kan behöva synpunkter från andra som är i en liknande situation.