Näringslivet behöver dig!

Female Leader Engineers arbete

För att åstadkomma en jämn maktbalans mellan män och kvinnor i arbetslivet arbetar Female Leader Engineer konkret med flera aktiviteter.
  • Synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap

  • Lyfta fram nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer i Sverige

  • Skapa en plattform för kvinnliga ingenjörer och industribolag att träffas

  • Skapa medvetenhet kring jämställdhetsfrågorna

  • Utmana strukturella förväntningar på kvinnor i karriären

10 %

10% AV ALLA VD:AR PÅ BÖRSNOTERADE BOLAG I SVERIGE ÄR KVINNOR

68 st

68 AV SVERIGES BÖRSNOTERADE BOLAG SAKNAR HELT KVINNOR I SINA LEDNINGSGRUPPER

21 %

G7-LÄNDERNA ÄR LÄGST RANKADE MED 21% KVINNOR I LEDNINGSGRUPPERNA

83 %

83 % AV DAGENS KVINNLIGA CIVILINGENJÖRSSTUDENTER VILL BLI LEDARE I FRAMTIDEN

Programmet

Varje höst deltar 20 kvinnliga civilingenjörsstudenter med intresse för ledarskap i Female Leader Engineers program som är personligt utvecklande och ger nära kontakt med partnerföretagen.  Programmet fungerar också som en urvalsprocess för att utse årets Female Leader Engineer, som utmärkt sig i problemlösning och sitt sätt att leda människor. Vinnaren får ett skräddarsytt traineeprogram hos flera av partnerföretagen.

Alumninätverket

Nätverk är viktigt inom arbetslivet. Studier har visat att många jobb förmedlas med hjälp av kontakter. Nätverk är också bra för att kunna bolla frågor där man kan behöva synpunkter från andra som är i en liknande situation. Därför erbjuds alla deltagare i Female Leader Engineer medlemskap i vårt alumninätverk.

Alumninätverket fungerar som en plattform för kvinnliga ingenjörer och industribolag att träffas samtidigt som varje medlem är en förebild för kvinnliga ingenjörer inom ledarskap.

Vision

Female Leader Engineers vision är att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Vi anser att det är viktigt för såväl företag som den enskilda individen.

Genom att sprida visionen vill vi skapa medvetenhet kring jämställdhetsfrågorna och utmana strukturella förväntningar på kvinnor i karriären.

Ta del av vår kampanj AllPotential och filmen om Emma som sammanfattar flera av dessa strukturer och normer.