Loading...

Female Leader Engineers arbete

För att åstadkomma en jämn maktbalans mellan män och kvinnor i arbetslivet arbetar Female Leader Engineer konkret med flera aktiviteter.

 • Synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap
 • Identifiera högpresterande nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer i Sverige
 • Skapa en plattform för kvinnliga ingenjörer och industribolag att träffas
 • Skapa medvetenhet kring jämställdhetsfrågorna
 • Utmana strukturella förväntningar på kvinnor i karriären

Aktiviteterna realiseras genom arbetet i våra 3 grenar utmärkelsen, alumniföreningen och kommunikation.

Utmärkelsen

Utmärkelsen tilldelas varje år en kvinnlig civilingenjörsstudent som utmärkt sig i problemlösning och sitt sätt att leda människor. Vinnaren av Female Leader Engineer får ett skräddarsytt traineeprogram hos flera av partnerföretagen och alla deltagare får en chans till personlig utveckling samt en nära kontakt med företagen genom hela utmärkelsen.

Genom utmärkelsen identifiera vi högpresterande nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer i Sverige.

Tipsa om utmärkelsen

Alumniföreningen

Nätverk är viktigt inom arbetslivet. Studier har visat att många jobb förmedlas med hjälp av kontakter. Nätverk är också bra för att kunna bolla frågor där man kan behöva synpunkter från andra som är i en liknande situation. Därför erbjuds alla deltagare i Female Leader Engineer medlemskap i vårt alumni-nätverk.

Alumniföreningen fungerar som en plattform för kvinnliga ingenjörer och industribolag att träffas samtidigt som varje medlem är en förebild för kvinnliga ingenjörer inom ledarskap.

Vision

Female Leader Engineers vision är att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Vi anser att det är viktigt för såväl företag som den enskilda individen.

Genom att sprida visionen vill vi skapa medvetenhet kring jämställdhetsfrågorna och utmana strukturella förväntningar på kvinnor i karriären.

Ta del av vår kampanj AllPotential och filmen om Emma som sammanfattar flera av dessa strukturer och normer.

Varför behövs vi?

I många fall ses Sverige som ett jämställt land, både av svenskar och av personer som ser Sverige utifrån. Även om Sverige har kommit relativt långt i jämställdhetsfrågan jämfört med många andra finns det mycket kvar att göra.

6%
6% av alla VD:ar på börsnoterade bolag i Sverige är kvinnor
77st
77 av Sveriges börsnoterade bolag saknar helt kvinnor i sina ledningsgrupper
21%
G7-länderna är lägst rankade med 21% kvinnor i ledningsgrupperna
83%
83 % av dagens kvinnliga civilingenjörsstudenter vill bli ledare i framtiden

Female Leader Engineers vision är att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Vi anser att det är viktigt för såväl företag som den enskilda individen.

En av de största utmaningarna för många företag är att hitta rätt kompetens, därför är det avgörande att nyttja all kompetens som finns, och inte missa stora delar av befolkningen. Ytterligare en utmaning för många företag är att vara tillräckligt innovativa och hantera en föränderlig omvärld, det görs bland annat genom att se olika infallsvinklar och för det behövs diversifierade grupper.

Vi anser att det är viktigt att alla individer får en rättvis bedömning utifrån egenskaper och prestation, inte kön, och ges lika rättigheter att utvecklas. Vi anser även att alla ska få möjlighet att vara självständiga genom att ha rätten att styra sitt eget liv och inte behöva vara beroende av någon annan.

Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.

Vi bakom Female Leader Engineer

För att nå ökad jämställdhet i styrelser och ledningsgrupper krävs att näringslivet bygger en grund hela vägen från unga chefer. Det krävs också att näringslivet bjuder in till, identifierar och stöttar högpresterande individer redan från högskolan. Därför tog Madelen Ohlson, Evelina Ögren,  Caroline Bouzi och Sara Johansson initiativet till att starta Female Leader Engineer då de såg ett behov av denna typ av utmärkelse.

Projektgruppen

Female Leader Engineer drivs av civilingenjörer ute i arbetslivet. Vi består av en styrgrupp som i sin tur tillsätter projektledare och projektgrupp varje år. Alla som brinner för vår vision har möjlighet att söka till Female Leader Engineers projektgrupp.

Styrgrupp 2016/2017

Styrgrupp

 • Caroline Bouzi
 • Anna Wingqvist
 • Evelina Ögren
 • Eva Fredriksson
 • Madelen Porserud

Projektgrupp 2017

Projektledare

 • Ellinor Grape

Projektgrupp

 • Katarina Atteryd
 • Hannah Björk
 • Cecilia Fagerros
 • Cecilia Fällman
 • Gabriella Hjält
 • Josefin Häggström
 • Sophie Höglund
 • Helena Kratz
 • Ulrika Lagerblad
 • Jonas Lindeberg
 • Ingrid Olofsson
 • Hanna Palmgren
 • Hulda Thorbjörnsdottir
 • Lisa Zöllner Wohlfart