Loading...

Female Leader Engineers arbete

För att åstadkomma en jämn maktbalans mellan män och kvinnor i arbetslivet arbetar Female Leader Engineer konkret med flera aktiviteter.

  • Synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap
  • Identifiera högpresterande nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer i Sverige
  • Skapa en plattform för kvinnliga ingenjörer och industribolag att träffas
  • Skapa medvetenhet kring jämställdhetsfrågorna
  • Utmana strukturella förväntningar på kvinnor i karriären

Utmärkelsen

Utmärkelsen tilldelas varje år en kvinnlig civilingenjörsstudent som utmärkt sig i problemlösning och sitt sätt att leda människor. Vinnaren av Female Leader Engineer får ett skräddarsytt traineeprogram hos flera av partnerföretagen och alla deltagare får en chans till personlig utveckling samt en nära kontakt med företagen genom hela utmärkelsen.

Genom utmärkelsen identifiera vi högpresterande nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer i Sverige.

Alumniföreningen

Nätverk är viktigt inom arbetslivet. Studier har visat att många jobb förmedlas med hjälp av kontakter. Nätverk är också bra för att kunna bolla frågor där man kan behöva synpunkter från andra som är i en liknande situation. Därför erbjuds alla deltagare i Female Leader Engineer medlemskap i vårt alumni-nätverk.

Alumniföreningen fungerar som en plattform för kvinnliga ingenjörer och industribolag att träffas samtidigt som varje medlem är en förebild för kvinnliga ingenjörer inom ledarskap.

Vision

Female Leader Engineers vision är att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Vi anser att det är viktigt för såväl företag som den enskilda individen.

Genom att sprida visionen vill vi skapa medvetenhet kring jämställdhetsfrågorna och utmana strukturella förväntningar på kvinnor i karriären.

Ta del av vår kampanj AllPotential och filmen om Emma som sammanfattar flera av dessa strukturer och normer.

Varför behövs vi?

I många fall ses Sverige som ett jämställt land, både av svenskar och av personer som ser Sverige utifrån. Även om Sverige har kommit relativt långt i jämställdhetsfrågan jämfört med många andra finns det mycket kvar att göra.

6%
6% av alla VD:ar på börsnoterade bolag i Sverige är kvinnor
77st
77 av Sveriges börsnoterade bolag saknar helt kvinnor i sina ledningsgrupper
21%
G7-länderna är lägst rankade med 21% kvinnor i ledningsgrupperna
83%
83 % av dagens kvinnliga civilingenjörsstudenter vill bli ledare i framtiden